Quốc gia đầu tiên trên thế giới sẽ tiêm vaccine COVID-19 xong sớm nhất

Palau có thể trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm vaccine COVID-19 xong cho dân số. Ảnh: AFP.
Palau có thể trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm vaccine COVID-19 xong cho dân số. Ảnh: AFP.
Palau có thể trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm vaccine COVID-19 xong cho dân số. Ảnh: AFP.
Lên top