Quốc gia đầu tiên trên thế giới phát hành "thẻ miễn dịch COVID-19"

Lên top