Quốc gia đầu tiên thử nghiệm ứng dụng phát hiện sớm COVID-19 ở biên giới

New Zealand trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng ứng dụng phát hiện sớm COVID-19 cho các nhân viên làm việc ở biên giới. Ảnh: AFP
New Zealand trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng ứng dụng phát hiện sớm COVID-19 cho các nhân viên làm việc ở biên giới. Ảnh: AFP
New Zealand trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng ứng dụng phát hiện sớm COVID-19 cho các nhân viên làm việc ở biên giới. Ảnh: AFP
Lên top