Quốc gia đầu tiên phê duyệt sử dụng vaccine Pfizer cho trẻ em 12 - 15 tuổi

Canada đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép sử dụng vaccine COVID-19 Pfizer cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi. Ảnh: AFP
Canada đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép sử dụng vaccine COVID-19 Pfizer cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi. Ảnh: AFP
Canada đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép sử dụng vaccine COVID-19 Pfizer cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi. Ảnh: AFP
Lên top