Quốc gia đầu tiên ngoài Trung Quốc phê duyệt vaccine Sinopharm cho trẻ em

UAE trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 Sinopharm của Trung Quốc cho trẻ em từ 3 đến 17 tuổi. Ảnh: AFP
UAE trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 Sinopharm của Trung Quốc cho trẻ em từ 3 đến 17 tuổi. Ảnh: AFP
UAE trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 Sinopharm của Trung Quốc cho trẻ em từ 3 đến 17 tuổi. Ảnh: AFP
Lên top