Quốc gia đầu tiên đồng ý thành lập đại sứ quán tại vũ trụ ảo Metaverse

Barbados là quốc gia đầu tiên thiết lập đại sứ quán tại vũ trụ ảo Metaverse. Ảnh: AFP
Barbados là quốc gia đầu tiên thiết lập đại sứ quán tại vũ trụ ảo Metaverse. Ảnh: AFP
Barbados là quốc gia đầu tiên thiết lập đại sứ quán tại vũ trụ ảo Metaverse. Ảnh: AFP
Lên top