Quốc gia đầu tiên đẩy nhanh tốc độ thử vaccine COVID-19 theo cách tranh cãi

Tình nguyện viên trong thử nghiệm vaccine COVID-19 theo phương pháp gây tranh cãi này sẽ được tiêm SARS-Cov-2 có chủ ý. Ảnh minh họa. Ảnh: AP.
Tình nguyện viên trong thử nghiệm vaccine COVID-19 theo phương pháp gây tranh cãi này sẽ được tiêm SARS-Cov-2 có chủ ý. Ảnh minh họa. Ảnh: AP.
Tình nguyện viên trong thử nghiệm vaccine COVID-19 theo phương pháp gây tranh cãi này sẽ được tiêm SARS-Cov-2 có chủ ý. Ảnh minh họa. Ảnh: AP.
Lên top