Quốc gia có tỉ lệ xét nghiệm COVID-19 dương tính cao nhất thế giới

Argentina hiện là nước có tỉ lệ xét nghiệm dương tính với COVID-19 cao nhất thế giới. Ảnh: AFP
Argentina hiện là nước có tỉ lệ xét nghiệm dương tính với COVID-19 cao nhất thế giới. Ảnh: AFP
Argentina hiện là nước có tỉ lệ xét nghiệm dương tính với COVID-19 cao nhất thế giới. Ảnh: AFP
Lên top