Quốc gia Châu Âu báo cáo ca đầu tiên mắc biến chủng COVID-19 của Anh

Đức báo cáo ca đầu tiên mắc biến chủng COVID-19 của Anh ở nước này. Ảnh: AFP
Đức báo cáo ca đầu tiên mắc biến chủng COVID-19 của Anh ở nước này. Ảnh: AFP
Đức báo cáo ca đầu tiên mắc biến chủng COVID-19 của Anh ở nước này. Ảnh: AFP
Lên top