Quốc gia Châu Á xác nhận ca COVID-19 đầu tiên mang biến chủng của Anh

Singapore xác nhận 1 ca COVID-19 đầu tiên ở nước này mang biến chủng B117 đang lưu hành ở Anh, cùng 11 ca sơ bộ dương tính với biến chủng. Ảnh: AFP
Singapore xác nhận 1 ca COVID-19 đầu tiên ở nước này mang biến chủng B117 đang lưu hành ở Anh, cùng 11 ca sơ bộ dương tính với biến chủng. Ảnh: AFP
Singapore xác nhận 1 ca COVID-19 đầu tiên ở nước này mang biến chủng B117 đang lưu hành ở Anh, cùng 11 ca sơ bộ dương tính với biến chủng. Ảnh: AFP
Lên top