Quốc gia Châu Á đặt mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19 vào mùa thu

Cuộc diễn tập tiêm vaccine COVID-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP.
Cuộc diễn tập tiêm vaccine COVID-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP.
Cuộc diễn tập tiêm vaccine COVID-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP.
Lên top