Quốc đảo đầu tiên trên trái đất tuyên bố là "vùng không COVID-19"

Lên top