Quất bonsai hình chuột cho Tết Canh Tý lên báo Mỹ

Quất bonsai hình con chuột có giá lên đến 5 triệu đồng. Ảnh: CNN/VTV
Quất bonsai hình con chuột có giá lên đến 5 triệu đồng. Ảnh: CNN/VTV
Quất bonsai hình con chuột có giá lên đến 5 triệu đồng. Ảnh: CNN/VTV
Lên top