Quản trị tốt là nền tảng để vượt qua dịch COVID-19

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự Phiên họp về chủ đề “Quản trị toàn cầu giai đoạn sau COVID-19 và hoà bình, an ninh quốc tế”. Ảnh: BNG
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự Phiên họp về chủ đề “Quản trị toàn cầu giai đoạn sau COVID-19 và hoà bình, an ninh quốc tế”. Ảnh: BNG
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự Phiên họp về chủ đề “Quản trị toàn cầu giai đoạn sau COVID-19 và hoà bình, an ninh quốc tế”. Ảnh: BNG
Lên top