Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quân tinh nhuệ Syria bất ngờ thắng lớn đầu năm mới

Binh sĩ quân đội Syria. Ảnh: Almasdar News
Binh sĩ quân đội Syria. Ảnh: Almasdar News