Quần thể cá mập rạn san hô ở Panama giảm gần 3 lần trong 7.000 năm qua

Quần thể cá mập rạn san hô ở Panama đã giảm gần 3 lần trong 7.000 năm qua. Ảnh: AFP
Quần thể cá mập rạn san hô ở Panama đã giảm gần 3 lần trong 7.000 năm qua. Ảnh: AFP
Quần thể cá mập rạn san hô ở Panama đã giảm gần 3 lần trong 7.000 năm qua. Ảnh: AFP
Lên top