Quan tham Trung Quốc cất 3 tấn tiền trong nhà bị tử hình

Lai Xiaomin, quan tham trong vụ án tham nhũng chấn động Trung Quốc, bị kết án tử hình. Ảnh: AFP.
Lai Xiaomin, quan tham trong vụ án tham nhũng chấn động Trung Quốc, bị kết án tử hình. Ảnh: AFP.
Lai Xiaomin, quan tham trong vụ án tham nhũng chấn động Trung Quốc, bị kết án tử hình. Ảnh: AFP.
Lên top