Quan sát viên của ông Trump bị cáo buộc cản trở việc kiểm phiếu

Các quan chức bầu cử tiểu bang Wisconsin cáo buộc các quan sát viên của ông Trump làm cản trở việc kiểm đếm lại phiếu. Ảnh: AFP
Các quan chức bầu cử tiểu bang Wisconsin cáo buộc các quan sát viên của ông Trump làm cản trở việc kiểm đếm lại phiếu. Ảnh: AFP
Các quan chức bầu cử tiểu bang Wisconsin cáo buộc các quan sát viên của ông Trump làm cản trở việc kiểm đếm lại phiếu. Ảnh: AFP
Lên top