Quan sát sao Mộc dễ dàng bằng mắt thường trong tuần này

Sao Mộc. Ảnh: NASA
Sao Mộc. Ảnh: NASA
Sao Mộc. Ảnh: NASA
Lên top