Quân nổi dậy Syria bất ngờ tấn công ngoại ô Damascus