Quản lý nhà tù khét tiếng dưới thời Khmer Đỏ chết ở tuổi 77

Kaing Guek Eav - đao phủ hàng đầu của Khmer Đỏ  trong ảnh chụp năm 2012. Ảnh: AFP.
Kaing Guek Eav - đao phủ hàng đầu của Khmer Đỏ trong ảnh chụp năm 2012. Ảnh: AFP.
Kaing Guek Eav - đao phủ hàng đầu của Khmer Đỏ trong ảnh chụp năm 2012. Ảnh: AFP.
Lên top