Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa lớn với hoà bình khu vực

Hội thảo trực tuyến “Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Trung”. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội thảo trực tuyến “Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Trung”. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội thảo trực tuyến “Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Trung”. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top