Quân đội Syria trút hỏa lực ác liệt vào Nawa, thương vong "như ngày tận thế"

Quân đội Syria tăng cường không kích ở Nawa. Ảnh: FP.
Quân đội Syria tăng cường không kích ở Nawa. Ảnh: FP.
Quân đội Syria tăng cường không kích ở Nawa. Ảnh: FP.