Quân đội Syria "tóm" lô vũ khí tuồn cho khủng bố ở Đông Ghouta

Lô vũ khí lớn tuồn cho khủng bố bị quân đội Syria thu giữ. Ảnh: Sputnik.
Lô vũ khí lớn tuồn cho khủng bố bị quân đội Syria thu giữ. Ảnh: Sputnik.
Lô vũ khí lớn tuồn cho khủng bố bị quân đội Syria thu giữ. Ảnh: Sputnik.