Quân đội Syria thừa thắng xốc tới, quét sạch khủng bố khỏi 70% "tử địa" Đông Ghouta

Quân đội Syria tuyên bố giải phóng 70% Đông Ghouta. Ảnh: Sputnik.
Quân đội Syria tuyên bố giải phóng 70% Đông Ghouta. Ảnh: Sputnik.
Quân đội Syria tuyên bố giải phóng 70% Đông Ghouta. Ảnh: Sputnik.