Quân đội Syria oanh kích dày đặc, dân thủ đô hoảng loạn

Làng Mesraba, trong vùng do phe nổi dậy kiểm soát ở phía tây Ghouta, đang bị quân đội Syria bao vây, ngày 19.2. Ảnh: AFP
Làng Mesraba, trong vùng do phe nổi dậy kiểm soát ở phía tây Ghouta, đang bị quân đội Syria bao vây, ngày 19.2. Ảnh: AFP
Làng Mesraba, trong vùng do phe nổi dậy kiểm soát ở phía tây Ghouta, đang bị quân đội Syria bao vây, ngày 19.2. Ảnh: AFP