Quân đội Syria cho phe đối lập hứng “thất bại lớn nhất” ở Aleppo