Quân đội Syria chiếm cao điểm chiến lược "thâu tóm" biên giới Israel trong tầm mắt

Syria chiếm được vị trí trọng yếu ở khu vực giáp biên giới với Israel. Ảnh: Reuters.
Syria chiếm được vị trí trọng yếu ở khu vực giáp biên giới với Israel. Ảnh: Reuters.
Syria chiếm được vị trí trọng yếu ở khu vực giáp biên giới với Israel. Ảnh: Reuters.