Quân đội Nga thanh lý thiết bị quân sự trên quy mô lớn