Quân đội Mỹ sẽ hủy lệnh cấm người từng mắc COVID-19 nhập ngũ

Lá cờ của nước Mỹ gắn trên quân trang. Ảnh: AFP
Lá cờ của nước Mỹ gắn trên quân trang. Ảnh: AFP
Lá cờ của nước Mỹ gắn trên quân trang. Ảnh: AFP
Lên top