Quân đội Mỹ hỗ trợ thiết bị xét nghiệm COVID-19 cho Việt Nam

Lễ bàn giao thiết bị xét nghiệm COVID-19 Mỹ tặng Việt Nam. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Lễ bàn giao thiết bị xét nghiệm COVID-19 Mỹ tặng Việt Nam. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Lễ bàn giao thiết bị xét nghiệm COVID-19 Mỹ tặng Việt Nam. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Lên top