Quân đội Lebanon nhận lệnh sẵn sàng nghênh chiến "kẻ thù Israel"

Quân đội Lebanon được lệnh sẵn sàng chiến đấu trước Israel. Ảnh: Getty
Quân đội Lebanon được lệnh sẵn sàng chiến đấu trước Israel. Ảnh: Getty