Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quân đội Iraq bắt đầu giải phóng thành phố lớn thứ hai khỏi tay IS