Quân đội Brazil chữa cháy rừng Amazon như thế nào?

Lửa cháy rừng rực ở rừng Amazon. Ảnh: Getty Images
Lửa cháy rừng rực ở rừng Amazon. Ảnh: Getty Images
Lửa cháy rừng rực ở rừng Amazon. Ảnh: Getty Images
Lên top