Quân đội Anh bắt đầu cung cấp nhiên liệu để đối phó cơn khủng hoảng

Các xe chở nhiên liệu dự bị của chính phủ đang đậu tại một kho chứa vào ngày 3.10.2021 ở Fenstanton, Anh. Ảnh: AFP
Các xe chở nhiên liệu dự bị của chính phủ đang đậu tại một kho chứa vào ngày 3.10.2021 ở Fenstanton, Anh. Ảnh: AFP
Các xe chở nhiên liệu dự bị của chính phủ đang đậu tại một kho chứa vào ngày 3.10.2021 ở Fenstanton, Anh. Ảnh: AFP
Lên top