Quân của ông Trump được bổ nhiệm vào vị trí hàng đầu cơ quan an ninh Mỹ

Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ. Ảnh: AFP
Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ. Ảnh: AFP
Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top