Quan chức tuyên bố quốc gia đầu tiên hết dịch COVID-19

Tiêm vaccine COVID-19 ở Na Uy. Ảnh: AFP
Tiêm vaccine COVID-19 ở Na Uy. Ảnh: AFP
Tiêm vaccine COVID-19 ở Na Uy. Ảnh: AFP
Lên top