Quan chức Trung Quốc: Quan hệ với Philipines đang ở "bước ngoặt mới"