Quan chức Trung Quốc làm sáng tỏ nguồn lây truyền mới của COVID-19

COVID-19 có thể lây truyền từ hàng hóa sang người và sống trong môi trường đông lạnh trong thời gian dài. Ảnh: AFP
COVID-19 có thể lây truyền từ hàng hóa sang người và sống trong môi trường đông lạnh trong thời gian dài. Ảnh: AFP
COVID-19 có thể lây truyền từ hàng hóa sang người và sống trong môi trường đông lạnh trong thời gian dài. Ảnh: AFP
Lên top