Quan chức thứ 5 của Nga mắc COVID-19

Bộ trưởng khoa học Nga Valery Falkov. Ảnh: Website Chính phủ Nga.
Bộ trưởng khoa học Nga Valery Falkov. Ảnh: Website Chính phủ Nga.
Bộ trưởng khoa học Nga Valery Falkov. Ảnh: Website Chính phủ Nga.
Lên top