Quan chức tham nhũng mua cả khu dân cư cho 100 người tình sống chung

Một doanh nhân Trung Quốc có quan hệ tình ái với hơn 100 phụ nữ. Ảnh: The Star.
Một doanh nhân Trung Quốc có quan hệ tình ái với hơn 100 phụ nữ. Ảnh: The Star.
Một doanh nhân Trung Quốc có quan hệ tình ái với hơn 100 phụ nữ. Ảnh: The Star.
Lên top