Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quan chức Nhật bị chỉ trích vì được cõng