Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quan chức Mỹ: Tổng thống Philippines giống Donald Trump