Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quan chức Mỹ: Australia phải chọn lựa Trung Quốc hoặc Mỹ