Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quan chức Liên Hợp Quốc nói Trump “nguy hiểm cho thế giới“