Quan chức hải quân cấp cao nhất Argentina bị cách chức

Đô đốc Hải quân Argentina Marcelo Eduardo Hipolito Srur (đứng) bị cách chức. Ảnh: Reuters
Đô đốc Hải quân Argentina Marcelo Eduardo Hipolito Srur (đứng) bị cách chức. Ảnh: Reuters