Quan chức đầu tiên trong chính quyền ông Biden từ chức

Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng T.J. Ducklo trong chính quyền Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP
Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng T.J. Ducklo trong chính quyền Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP
Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng T.J. Ducklo trong chính quyền Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top