Quan chức cao cấp Nhật Bản bị cách chức vì ăn tối cùng doanh nghiệp

Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Ryota Takeda đã xin lỗi công chúng và cách chức một quan chức cấp cao vì người này tham gia ăn tối cùng lãnh đạo doanh nghiệp. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Ryota Takeda đã xin lỗi công chúng và cách chức một quan chức cấp cao vì người này tham gia ăn tối cùng lãnh đạo doanh nghiệp. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Ryota Takeda đã xin lỗi công chúng và cách chức một quan chức cấp cao vì người này tham gia ăn tối cùng lãnh đạo doanh nghiệp. Ảnh: AFP
Lên top