Quan chức cao cấp IOC tiết lộ về số phận Olympic Tokyo 2020

Quan chức cao cấp IOC tiết lộ Olympic Tokyo 2020 sẽ bị hoãn đến mùa hè năm sau. Ảnh: AFP
Quan chức cao cấp IOC tiết lộ Olympic Tokyo 2020 sẽ bị hoãn đến mùa hè năm sau. Ảnh: AFP
Quan chức cao cấp IOC tiết lộ Olympic Tokyo 2020 sẽ bị hoãn đến mùa hè năm sau. Ảnh: AFP
Lên top