Quan chức cảnh sát Thái Lan khai người ra lệnh giúp bà Yingluck Shinawatra bỏ trốn

Đại tá cảnh sát nghi tiếp tay cho bà Yingluck Shinawatra khai nhận người đứng sau ra lệnh. Ảnh: Bangkok Post
Đại tá cảnh sát nghi tiếp tay cho bà Yingluck Shinawatra khai nhận người đứng sau ra lệnh. Ảnh: Bangkok Post
Đại tá cảnh sát nghi tiếp tay cho bà Yingluck Shinawatra khai nhận người đứng sau ra lệnh. Ảnh: Bangkok Post
Lên top